اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051


طرحمدت طرحمیزان ترافیکمودمحجم هدیهترافیک شبانهمبلغنحوه پرداخت
سرویس 128 یکساله 6 گیگ (72 گیگ)یکساله72نداردنداردندارد 1,199,000پیش پرداخت
سرویس 256 یکساله 8 گیگ (96 گیگ)یکساله96نداردنداردندارد 1,526,000پیش پرداخت
سرویس 512 یکساله 8 گیگ (96 گیگ)یکساله96نداردنداردندارد 1,744,000پیش پرداخت
خانواده سه ماهه 2 گیگ (6 گیگ)سه ماهه6نداردنداردندارد 196,200پیش پرداخت
خانواده شش ماهه 2 گیگ (12 گیگ)شش ماهه12نداردنداردندارد 392,400پیش پرداخت
طلایی 3 ماهه 6 گیگ (18 گیگ)سه ماهه18نداردنداردندارد 566,800پیش پرداخت
نقره ای یکساله 6 گیگ (72 گیگ)یکساله72نداردنداردندارد 1,853,000پیش پرداخت
نقره ای یکساله 12 گیگ (144 گیگ)یکساله144نداردنداردندارد 2,670,500پیش پرداخت
طلایی 12 ماهه 6 گیگ (72 گیگ)یکساله72نداردنداردندارد 2,125,500پیش پرداخت
طلایی 12 ماهه 12 گیگ (144 گیگ)یکساله144نداردنداردندارد 2,888,500پیش پرداخت
طلایی 12 ماهه 18 گیگ (216 گیگ)یکساله216نداردنداردندارد 3,815,000پیش پرداخت
سرویس 4 مگ سه ماهه 12 گیگ (36 گیگ) سه ماهه36نداردنداردندارد 981,000پیش پرداخت
سرویس 4 مگ سه ماهه 24 گیگ (72 گیگ) سه ماهه72نداردنداردندارد 1,635,000پیش پرداخت
سرویس 4 مگ یکساله 12 گیگ (144 گیگ) یکساله144نداردنداردندارد 3,706,000پیش پرداخت
سرویس 4 مگ یکساله 24 گیگ (288 گیگ) یکساله288نداردنداردندارد 5,450,000پیش پرداخت
سرویس 8 مگ یکساله 12 گیگ (144 گیگ) یکساله144نداردنداردندارد 4,360,000پیش پرداخت
سرویس 8 مگ سه ماهه 24 گیگ (72 گیگ) سه ماهه72نداردنداردندارد 1,798,500پیش پرداخت
سرویس 8 مگ سه ماهه 12 گیگ (36 گیگ) سه ماهه36نداردنداردندارد 1,145,000پیش پرداخت
سرویس 8 مگ یکساله 24 گیگ (288 گیگ) یکساله288نداردنداردندارد 5,995,000پیش پرداخت