اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051
نام و نام خانوادگي: نام پدر: محل صدور:
تاريخ تولد: شماره شناسنامه: تلفن ثابت :
همراه :

متاهل     مجرد 

وضعيت نظام وظيفه:   انجام شده     مشمول     معاف دائم     علت معافيت:

نشاني محل اقامت :
      

نوع وسیله نقلیه:

   ندارم        موتور         ماشین

 

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دبيرستان/ دانشگاه

شهر محل تحصيل

سال اخذ مدرك

معدل

1

2

نام محل اشتغال

آخرين سمت

نام مدير مربوطه

تلفن تماس

علت قطع همكاري

حقوق و مزايا

شروع

خاتمه

ماه

سال

ماه

سال

 

نام و نام خانوادگي معرف

نسبت

آدرس

تلفن تماس

1

1

 

5- نوع همکاری شما:   تمام وقت   پاره وقت

6- تاریخ اماده به کار                      7-مبلغ درخواستي شما:                                        

8- لطفا مهارتهای تخصصی خود را نام ببريد(اشنایی با نرم افزار).

متقاضی کاردربخش:  امورمشترکین  پشتیبانیADSL  

 واحد فروش 2020 اپراتور پشتیبانی 2020 کارشناس نصب و تحویل سرویس اینترنت  بخش اداری  نیروی خدماتی