اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051
             
فرم ویژه کمپین تابسانه
                         
                       
  شماره تلفن دارای  اینترنت  مخابرات                   
  نام و نام خانوادگی                
  موبایل                  
  نام و نام خانوادگی مالک خط                
  شماره ملی                
  تاریخ خرید                
  آدرس الکترونیک